SLOVENSKÝ  ZVÄZ  KICKBOXU  

 

 

Súťažný poriadok SZKB

   - stiahni si súťažný poriadok  vo Worde 

    - dodatok k súťažnému poriadku :

HOSPODÁRSKA KOMISIA SZKBVážení predsedovia klubov,

keďže sa od roku 2009 mení mena, žiadam Vás o platenie poplatkov na jednotlivých kolách Slovenského pohára v kickboxe v eurách.


Poplatky budú stáť následovne:

Preukaz SZKB: 6 eur

Ročná známka SZKB: 5 eur

Štartovné: 5 eur, každý ďalší štart 2 eur

Páskovanie na 5. stupeň: 10 eur

Dotácia klubu usporiadajúceho kolo SP: 340 eur (M´SR – 680 eur)

Ročný členský klubový príspevok: 100 eur

Poplatok za školenie rozhodcov alebo trénerov: 35 eur


Zároveň by som Vás chcela upozorniť, že do konca januára 2009 je potrebné vyplatiť ročný členský klubový príspevok v hodnote 100 eur. Poplatok je možné vyplatiť na IV. kole Slovenského pohára v Košiciach dňa 17.1.2009, alebo je možné poplatok uhradiť alebo vložiť priamo na účet: Č.ú.: 10006 – 50317110/4900 – Istrobanka (je potrebné uviesť aj názov klubu).

Za pochopenie ďakujem.


V Bratislave dňa 12.decembra 2008.


Svatava Špániková

Hospodár SZKB

 


.............................................................................................................................  

 


e-mail : kickbox_leon_hn@pobox.sk ,

T.č.: 0904 909 450
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one